Vi bygger & renoverar

Västan- & Östangatan, Hestra...

byter vi just nu tak på. Arbetet planeras pågå mellan den 24 september till 27 november 2020.

Detta innebär att uteplatserna måste vara tömda och tillgängliga för ställningsbyggnation. Det åligger varje enskild hyresgäst att ta vara på sina lösören.

Arbetet medför något buller och vi försöker att förlägga dessa arbeten på lämpliga tidpunkter.

På vissa av lägenheterna i området skall takfönster bytas ut. Vi kommer att avisera dessa lägenhetsinnehavare, i god tid då vi måste in i dessa lägenheter.

 

Vid frågor vänligen kontakta...
Områdeschefen Torbjörn Johansson
Förvaltaren Senad Bascelija

Telefon: 0371-56 67 00
Telefontider: Måndag-Fredag kl. 12.30-13.30 samt Torsdag kl. 16.00-18.00