Badkar

Önskar du ett härligt badkar...

... så kan man nu få en installerad mot kostnad - 50 kr/mån

I vissa fall kan byggnadstekniska hinder begränsa, hindra eller fördyra tillval Gislavedshus avgör när så är fallet.