Svar på vår enkät om dina önskemål kring tv och internet 
– vinn biobiljetter!

 

Gislavedshus utreder just nu möjligheten att göra alla lägenheter anpassade till framtida teknik.
Vi vill därför att ni hyresgäster beskriver hur ni använder och efterfrågar nya digitala lösningar i er lägenhet.
Bland er som deltar i undersökningen lottar vi ut tio biobiljetter.
Undersökningen innehåller ett fåtal frågor och tar mindre än tio minuter att genomföra.
Era svar kommer Gislavedshus att använda som ett underlag i framtida beslut.
Det är därför viktigt att du som hyresgäst svarar på enkäten och säger vad du efterfrågar.
Sista dag att svara på enkäten är den 15 januari 2021.
För att komma till enkäten använder ni era mobiltelefoner på QR-koden nedan.

Vill ni istället få enkäten postad till er eller via e-post, skicka ett mail till henrik.andersson@hyresgastforeningen.se

 

Tack på förhand för er medverkan!