Vi bygger & renoverar...

Västergatan 15-21, Gislaved...

finns idag fyra hus som är byggda 1969-70 med totalt 98 lägenheter.
Dessa byggnader är i behov av renovering, dels läcker taken och ledningarna i huset är dåliga. Gislavedhus styrelse beslutade den 10 december 2020 att godkänna projektplan för utveckling och renovering av området.

 

Styrelsens beslut innebär att två byggnader renoveras och de andra två rivs för att skapa möjlighet för nybyggnation eller utveckling av utemiljön. I detta arbete vill vi tillsammans med er forma framtidens Västergata och kommer bjuda in till möte för att prata om era tankar kring en fortsatt utveckling. Men p.g.a. covid-19 kommer vi att vänta tills hösten 2021.

 

Renovering:
Västergatan 15 & 21 kommer att renoveras med nytt tak, ny ventilation, nya badrum och ledningar m.m. motsvarande tidigare renovering på Västergatan 12 och Västergatan 14. Mer information om detta kommer under hösten 2021. Under renoveringen kommer Västergatan 17 & 19 att användas som tillfälligt boende då 15 & 21 måste tömmas på hyresgäster under renoveringsperioden.

 

Rivning:
Västergatan 17 & 19 tomställs och rivs - samtliga befintliga hyresgäster i dessa hus erbjuds förtur i Gislavedshus bostadskö. Vi ber er boende på Västergatan 17 & 19 att kontakta...
Mattias Björk
telefon: 0371-56 67 71
email: mattias@gislavedshus.se
...för ett enskilt möte för att vi ska hitta den lägenheten som passar er och ert behov bäst. 

 

Har ni några frågor eller funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta...
Malin Larsson, VD
Telefon: 0371-56 67 72
Email: malin@gislavedshus.se

eller

Torbjörn Johansson, Boendeutvecklare
Telefon: 0371-56 67 13
Email: tj@gislavedshus.se