Vi bygger & renoverar

Södergatan 34, Gislaved

från och med den 25 januari 2021 och kommer vi att byta tak - detta kommer att fortlöpa tills vi är färdiga.

Vi kommer att sätta upp ställningar runt om husen - under arbetets gång kan det uppstå en del störningar.

AB Gislavedshus samt entreprenören Skanska hoppas på överseende medan arbetet pågår.

Vid frågor vänligen kontakta...
Driftchef Mattias Johansson

Telefon: 0371-56 67 00
Telefontider: Måndag-Fredag kl. 12.30-13.30 samt Torsdag kl. 16.00-18.00