Vi bygger & renoverar...

Odengatan, Gislaved...

Vi kommer under aprilmånad att genomföra markarbete på området Odengatan.
Arbetet kommer att ske i fyra etapper där varje etapp kommer att ta ca 7 arbetsdagar.

Detta innebär att det kommer att vara entreprenörer till Gislavedshus inne på området dagtid (kl 07.00-16.00) med arbetsmaskiner. Vi ber om ursäkt om detta kommer att påverka er med ljud och försvårad framkomlighet.

Vi gör detta arbete för att få ett trivsammare och tryggareboende i ert område.

Övrig information:
Under hösten 2018 startade Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen - där Gislavedshus ingår - ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30%.

Gislavedshus kommer att göra många åtgärder för att uppnå målen. 
På området Odengatan kommer vi att installera robotklippare.
Hjälp oss att tillsammans uppnå målen genom att hålla gräsmattan fri ifrån föremål som kan störa klipparen.
Håll som vanligt koll på mindre barn - klipparen och slingan är inget man rör.
Vår fastighetsskötare kommer att få larm så fort klipparen stannar av okänd orsak. 
Gräsklippning kommer ske på tider då ni störs minst.

Övrig information - uteplats, balkong & altan:
Gislavedshus vill att varje område ska se enhetligt ut samt att det ska vara lätt för våra fastighetsskötare och entreprenörer att sköta gemensamma ytor. Detta för att öka tiden att tillhanda hålla bästa servicen till er hyresgäster vid felanmälning mm. Löpande skötsel av balkong och uteplats ansvarar hyresgäst för. Du får inte bygga ut den, bygga en altan eller hägna in din uteplats med staket eller häckar.

Balkong, altan och uteplats ska inte användas som förråd eller avställningsplats för olika föremål.
För cyklar, bil hjul med mera finns det speciellt avsedda förvaringsutrymme.
Partytält, paviljonger och studsmattor, pool får inte placeras på eller vid uteplats.

Det är fint med blommor och grönt, vill du plantera något gör det i fristående krukor.
Anlägg inte några egna land utan medgivande från förvaltare eller driftchef.

 

Vid frågor vänligen kontakta...
Mattias Johansson, Driftchef & Bengt Lindahl, Förvaltare

Telefon: 0371-56 67 00
Telefontider: Måndag-Fredag kl. 12.30-13.30 samt Torsdag kl. 16.00-18.00