Skeppshult

Den gamla Skeppshults gård från 1400-talet, som fortfarande finns kvar, är upphov till ortens uppkomst. Även den gamla gästgivaregården från 1650-talet finns kvar men är numera ombyggd till skola.

Den första industrin anlades redan 1850-talet och var ett garveri. Idag har näringslivet i Skeppshult en stark intiktining på metallindustri, exempelvis Skeppshults Gjuteri AB (Skeppshultspannorna i gjutjärn), Skeppshults Press & Svets - Skeppshultstegen och Skeppshultscykeln. 

 

Gärdesvägen 

Karlsrovägen