Västergatan 15-21, Gislaved...

finns idag fyra hus som är byggda 1969-70 med totalt 98 lägenheter.
Dessa byggnader är i behov av renovering, dels läcker taken och ledningarna i huset är dåliga. Gislavedhus styrelse beslutade den 10 december 2020 att godkänna projektplan för utveckling och renovering av området.

 

Styrelsens beslut innebär att två byggnader renoveras och de andra två rivs för att skapa möjlighet för nybyggnation eller utveckling av utemiljön. 

 

Renovering:
Västergatan 15 & 21 kommer att renoveras med nytt tak, ny ventilation, nya badrum och ledningar m.m. motsvarande tidigare renovering på Västergatan 12 och Västergatan 14. Mer information om detta kommer under hösten 2021. Under renoveringen kommer Västergatan 17 & 19 att användas som tillfälligt boende då 15 & 21 måste tömmas på hyresgäster under renoveringsperioden.

Renoveringsplanen:
Vi kommer att börja med Västergatan 15 under våren 2022 & avsluta med Västergatan 21 under hösten 2022.

 

Informationsmöte:
Inom en snar framtid under hösten/vintern kommer vi att bjuda in alla våra hyresgäster till ett informationsmöte om vad som kommer att hända under 2022 på Västergatan 15-21, Gislaved.

Gällande workshop framtidens Västergatan så kommer den genomföras i november/december tillsammans med hyresgästföreningen

 

Har ni några frågor eller funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta...
Malin Larsson, VD
Telefon: 0371-56 67 72
Email: malin@gislavedshus.se

eller

Torbjörn Johansson, Boendeutvecklare
Telefon: 0371-56 67 13
Email: tj@gislavedshus.se