Reftele...

”Området mellan Dalgatan/Vallgatan/Nygatan”

I början av 2019 genomförde vi en marknadsundersökning för att ta reda på om intresset är tillräckligt stort för att bygga nya lägenheter i Reftele. Stort tack till alla som har svarat på marknadsundersökningen!

Grundat på svaren vi fick har Gislavedshus beslutat att påbörja projektet, vi har dock inte beslutat hur många lägenheter vi ska bygga eller vilken storlek de ska. Just nu pågår arbetet med att ta fram en detaljplan och mer information kommer att läggas ut på hemsidan allt eftersom projektet fortskrider. 

Tänk på att deltagande i marknadsundersökningen inte innebär att man har tecknat sig för en lägenhet eller har förtur i vår bostadskö. Om du inte redan står i vår kö, registrera dig på vår hemsida redan nu. Läs gärna våra uthyrningsregler under rubriken ”sök ledigt”.

Om du har några frågor vänligen kontakta uthyrningen på Gislavedshus.