Anderstorpvägen 4-6 & Danska vägen 9, Gislaved

kommer vi att stamrenovera 2024-2026.

Åtgärder som innefattas vid stamrenoveringen är i stora drag...
Byte av samtliga fönster 
Ny ventilation 
Avloppsstammar, vattenledningar samt VVC till bad och kök byts ut
Utbyte av alla värmeledningsrör
Helrenovering av badrum
Byte av lägenhetens elinstallationer med nytt kablage, uttag, brytare och doslock
Ny lägenhetscentral med två jordfelsbrytare
Ny multimediecentral med datauttag i vistelserum
Ny ljud- och brandklassade tamburdörr
Postboxar i anslutning till entrén
Nytt passagesystem för entrédörrar

 

Mer information kommer finnas här i framtiden! 

 

 

Gislavedshus informerar sin hyresgäster!