Styrelsen & Personal

AB Gislavedshus styrelse är utvald av ... och består idag av XX deltagare.

I styrelsen sitter det X män och X kvinnor. 

Dessa tillhör följande parti...

Moderaterna

Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna

xxxx

xxxx

xxxx

 


 

AB Gislavedshus organisation är enligt följande...