Sponsring – för dig med hemmaplan i Gislaveds kommun.

Styrelsen för AB Gislavedshus har 16 december 2021 beslutat om en ny sponsringspolicy för AB Gislavedshus. 

Syftet med Gislavedshus sponsring är att skapa trivsel och trygghet för våra hyresgäster, samt för att stärka vårt varumärke och bidra till attraktivitet inom Gislaveds kommun, som leder till ökat kvarboende och attraherar nya hyresgäster. I första hand är vi intresserade av samarbeten som stödjer barn och ungdomar i Gislaveds kommun. Detta kan vara enskilda aktiviteter inom kultur och idrott eller andra samhällsaktiviteter som främjar integration och jämställdhet.

För Gislavedshus är det viktigt att vårda vårt varumärke. Därför väljer vi aktiviteter och föreningar som står för värderingar vi kan dela och som kan förstärka vårt varumärke. En förändring mot tidigare är att sponsring söks via formulär på hemsidan. Stöd för sponsring kan sökas när som helst under året. Vid fyra tillfällen under året går vi igenom ansökningar från föregående kvartal och beviljar därefter sponsring: 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december. Utbetalningar sker sedan efter gemensamt överenskommen plan. Mängden pengar som är avsatta för sponsring är begränsad och det kommer alltid att göras ett urval av alla ansökningar, vilket betyder alla sökande inte kommer att få sponsring även om de uppfyller kraven.

Frågor kring sponsring hanteras i första hand av vår kundtjänstchef Mattias Björk telefon 0371-56 67 71.

Nedan finns vår policy som pdf-fil och ansökan som word-fil. Högerklicka på knappen och välj ”spara länkad fil” eller liknande.

 Gislavedshus sponsringspolicy (pdf-fil)

Sponsringsansökan (Word-fil)

Aktuella och tidigare samarbeten