Jour

 

Vid akuta fel eller störningar under icke kontorstid

Ring vår jour-telefon (Securitas) 010-4705184. 

Till akuta ärenden räknas bland annat en vattenläcka, stopp i avloppet och ett krossat fönster. 
Samt medför risk för att människor eller egendom skadas.

Upplåsning av lägenhet utanför kontorstid debiteras med 800 kr

VID BRAND, OLYCKSFALL ELLER BEHOV AV POLIS – RING 112!