GDPR

Det är viktigt för oss på AB Gislavedshus att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, det gäller oavsett om du är vår hyresgäst, söker bostad hos oss, är vår samarbetspartner eller söker jobb hos oss.

Från och med den 25 maj 2018 hanterar AB Gislavedshus dina personuppgifterenligt den nya lagen  GDPR                                                                      (General Data Protection  Regulation).

GDPR är en ny EU-förordning som gäller för hela EU från den 25 maj.  Mycket liknar den gamla (Personuppgiftslagen) PUL, men kraven på hur företaget får behandla dina uppgifter skärps.

Vad är en personuppgift och när behandlar vi personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan kopplas direkt eller spåras till en levande person.

AB Gislavedshus behandlar personuppgifter som behövs för att sköta bostadsuthyrningen och förvaltningen av våra fastigheter, och att anställa ny personal.

Hur sparar vi uppgifter?

AB Gislavedshus hanterar uppgifter och gallrar enligt fastställd plan.

Vad har du för rättigheter?

Du är välkommen att kontakta oss:   gislavedshus@gislavedshus.se   0371-56 67 00 eller besöka oss på kontoret i Gislaved.

Och fråga oss om
hur vi behandlar personuppgifter.
du vill kontrollera att vi har rätt uppgifter om dig.
du vill rätta felaktiga uppgifter eller om du har gjort ändringar, adresser, telefonnummer etc.
du har invändningar mot behandlingen av personuppgifter

Om du efter att vi svarat på dina frågor inte tycker att vi behandlat dina personuppgifter enligt gällande lag så har du full rätt att vända dig till dataskyddsombudet på www.integritetsmyndigheten.se