Vem får hyra lägenhet?

Vem får hyra lägenhet?
Gislavedshus uthyrningspolicy syftar till att klarlägga bolagets övergripande principer för uthyrning. Syftet är att vara trovärdiga, rättvisa, transparenta och uppfylla ägarens krav.
Alla som uppfyller våra grundkrav har rätt att söka och hyra lägenhet.

Grundläggande krav:

Du som har fyllt 18 år kan ställa dig i Gislavedshus bostadskö.
Du ska ha flest köpoäng hos Gislavedshus
Du ska uppfylla våra inkomstkrav.
Du får inte ha betalningsanmärkningar eller skulder till kronofogden eller hyresvärd.
Du får inte ha negativa boendereferenser.
Du måste ha svenskt personnummer.

 


 

Inkomstkrav...
Du måste på begäran av Gislavedshus kunna styrka din inkomst, följande inkomstslag är godkända:
Lön från anställning eller egen näringsverksamhet
Pension
A-kassa
Skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan, t.ex aktivitetsersättning, sjukersättning, sjukpenning eller föräldrapenning.
Studielån och studiebidrag från CSN
Försörjningsstöd styrkt från Gislaveds kommun.
Etableringsersättning, enbart för personer skrivna i Gislaveds kommun.

Gislavedshus vill att våra hyresgäster ska kunna bo kvar i sina lägenheter och inte hamna i en situation där de får svårighet att betala hyran. Därför gör Gislavedshus en bedömning av den sökandes inkomst i förhållande till hyresnivån. Om två personer söker en lägenhet tillsammans är det hushållets gemensamma inkomst som bedöms.

 


 

Negativa boendereferenser...
Om du som sökande har negativa boendereferenser hos Gislavedshus eller annan hyresvärd nekas du att hyra en lägenhet. Som negativ boendereferens räknas:

Dokumenterad störning
Olovlig andrahandsuthyrning
Falska handlingar eller dokumentation
Hot eller våld mot personal
Verkställd avhysning
Övergiven lägenhet
Upprepade sena hyresbetalningar
Vanvård av lägenhet