Tillval

Nu kan du få en härligt fräsch uteplats.


Gislavedshus erbjuder nu att sätta upp fina skärmväggar mot en kostnad - 25 kr per meter/mån.


I vissa fall kan byggnadstekniska hinder begränsa, hindra eller fördyra tillval Gislavedshus avgör när så är fallet.