Golv

Nu kan du om vill byta ut dina plastmattor mot laminatgolv.

Detta installeras mot en kostnad varje månad - 30-45 kr/mån & rum.

I vissa fall kan byggnadstekniska hinder begränsa, hindra eller fördyra tillval Gislavedshus avgör när så är fallet.