Förtur

Förtur...
Gislavedshus får varje år in mängder med önskemål om att gå före i bostadskön.
Många befinner sig i en svår situation men dessa krav ställs för att beviljas prioritet:

Näringslivsförtur:
Du har fått anställning inom Gislaveds kommun och är skriven i en annan kommun samt har minst 100 km i pendlingsavstånd till ditt nya arbete.
Anställningen ska vara gällande i minst 6 månader från inflyttningsdatumet.


Medicinsk förtur:
Du måste vara skriven i Gislaveds kommun och dina skäl till att behöva en ny bostad måste
intygas av läkare eller psykolog. Om du varit utsatt för hot eller misshandel måste ansvarig
styrka dina behov av ett annat boende

Inga andra skäl än ovan nämnda ger förtur i kön.
Det ges exempelvis inte förtur vis skilsmässa, trångboddhet, svårighet att betala hyran
eller vid störningar. Den sökande måste vara anmäld i Gislavedshus bostadskö samt
i övrigt uppfylla våra grundkrav.

 

 

 

 Ansök Förtur

 

  

 

Klicka här för att skriva ut blankett!