Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning...

Ska du studera eller har fått en anställning på annan ort för en viss tid eller provbo som sambo?
Då kan du ha rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand.
Du behöver ansöka om andrahandsuthyrning och få den godkänd för att den ska vara laglig.
Hyr du ut i andra hand utan tillstånd kan du förlora sitt hyresavtal.
Skäl för godkännande för andrahandsuthyrning
Tillfälligt (tidsbestämt) arbete eller studier på annan ort (anställningsintyg eller studie/registreringsintyg/antagningsbesked måste bifogas ansökan
Ålder eller sjukdom (läkarintyg måste bifogas som beskriver det vårdbehov som behövs för den personen som är sjuk)
Särskilda familjeförhållanden som t.ex. provbo sambo

Viktigt att tänka på i ansökan
Du kan endast ansöka om att hyra ut din lägenhet i andrahand i minst 4,5 månader och max 1 år
Både förstahands- och andrahandshyresgästen måste ha tecknat hemförsäkring
Bifoga alla dokument med din ansökan för att vi ska kunna behandla den, annars kommer den att avslås och du får söka på nytt.

Även om du hyr ut lägenheten till någon annan är du som förstahandshyresgäst ansvarig för lägenheten. Om andrahandshyresgästen inte sköter sig är det förstahandshyresgästen som kan förlora sitt hyreskontrakt.

Som förstahandshyresgäst är du fortfarande ansvarig för att:
Betala hyran i tid
Ta hand om din lägenhet
Den som bor i lägenheten inte stör grannar och respekterar ordningsregler
Anmäla fel i lägenheten till Gislavedshus
Skriva kontrakt med andrahandshyresgästen

Som andrahandshyresgäst gäller följande:
Din hyresrelation är med förstahandshyresgästen, inte med Gislavedshus. Det innebär att andrahandshyresgästen aldrig kan ta över hyreskontraktet.
Om en konflikt uppstår mellan andrahands- och förstahandshyresgästen gällande hyra eller annat kan inte Gislavedshus hjälpa dig med detta då vår juridiska relation är med förstahandshyresgästen.

 

 

 

Ansök
Andrahands-
uthyrning
 

 

 

 

Klicka här för att skriva ut blanketten!