Upphandling ramavtal...

Vi upphandlar just nu Hantverks-, Anläggnings- och Maskintjänster till ramavtal.
Kategorier som ingår i upphandlingen är Bygg, El, Golv, Måleri, VS, Vent, Mark och spolning.

Kontraktsperioden är 1 september 2023 till 31 augusti 2025 med möjlighet till förlängning med ett + ett år.

Anbudet lämnas till Gislaveds Kommuns upphandlingsenhet - klicka här!

Sista anbudsdatum 4 maj 2023

Vid frågor vänligen kontakta...
Dan Seger, Tekniskchef
Telefon: 0371-56 67 00 vxl