Aktuellt 

 

Vår TV-leverantör SAPPA har gjort en uppdatering vilket innebär att vissa eller alla kanaler har fallit bort.

Vänligen gör en ny kanalsökning på Er TV så ska dessa komma tillbaka.

 

Önskar du utöka ditt tv-utbud vänligen kontakta SAPPA och lägg till fler kanaler till en kostnad - läs mer här!

Har du problem med TV:n vänligen kontakta SAPPA i första hand - telefon 0774-444 744