Stort tack till insatsen i Hestra!

Ett stort och varmt tack till Niclas Isbring och hans söner som var först på plats på Mogatan 18. Genom sin insats kunde branden begränsas och skadorna minimieras.

 

På bilden Torbjörn Johansson, områdeschef och Niclas Isbring