Vi skulle ha påbörjat en stor renovering på Dalen, men har fått tänka om.

 

 Gislavedshus har beslutat att senarelägga arbetet med renoveringen av bostadsområdet Dalen i Gislaved, som var planerad att starta våren 2023 och pågå under tre års tid. Arbetet skulle omfatta omkring 180 lägenheter i sex huskroppar med stambyte, renovering av badrum och kök samt fönsterbyte. Anledningen är det ekonomiska läget.

 

Gislavedshus har, precis som alla andra, drabbats av ökade kostnader. Det är i huvudsak stigande räntor och skenande el- och energipriser som är orsaken. Den överenskomna hyreshöjningen för kommande period täcker bara 25% av våra ökade utgifter för energi och räntor. Vi måste alltså spara och prioritera de viktigaste områdena inom vår verksamhet.

 

Malin Larsson, VD för Gislavedshus:

 ”Vi måste se till helheten och fokusera på det löpande arbetet. Vår ambition är att bibehålla kvalitetsnivån på vardagsservicen till alla våra hyresgäster. Samtidigt har Gislavedshus ett planerat löpande underhåll och därutöver tillkommande reparationer i vårt fastighetsbestånd som inkluderar 2.300 lägenheter. ”

 

I och med kostnadsökningar har även andra projekt skjutits fram. Den planerade byggnationen av bostäder i Reftele som skulle påbörjats under 2023 pausas till vidare. Däremot går planerna vidare med byggnation av en ny station för räddningstjänsten i Hestra, som kommer att få mer ändamålsenliga lokaler. Tryggheten och samhälls servicen måste prioriteras. Dessutom görs satsningar på energieffektivisering. Lägenheterna på Krongatan i Reftele har idag direktverkande el, men kommer att konverteras till vattenburen värme. ”

 

Jag får hoppas att våra hyresgäster på Dalen – och medborgare i största allmänhet – har förståelse för situationen. Planerna för renoveringen av Dalen och byggnationen i Reftele har pausats, skjutits på framtiden. Vi får se hur ekonomin utvecklar sig under 2023 och får se över situationen igen längre fram.” avslutar Malin Larsson, VD Gislavedshus

 

 

Malin Larsson, VD AB Gislavedshus

Malin Larsson, VD AB Gislavedshus