Pågående Arbete & Renovering

Nedan listar vi pågående arbete som vi har skickat ut som information till de hyresgäster som är berörda - är det så att man inte ger oss tillåtelse att använda huvudnyckel för att gå in i er lägenhet så vänligen kontakta
Kundtjänst på telefon 0371-56 67 00 alt. email gislavedshus@gislavedshus.se

 

Ågatan 52, Anderstorp
Vecka 11 kommer Tage&Söner att påbörja arbetet med att byta dem låga fönsterna, i samtliga kök.

Odengatan 15-29A-E, Gislaved
Från Måndag 18 mars till och med Fredag den 29 mars mellan kl 07.30-16.00 kommer Cretec att gå in i era lägenheter och utföra en ventilationsbesiktning.

Ängsgatan 6-10, Gislaved
Från Måndag 8 april till och med Fredag den 12 april mellan kl. 07.30-16.00 kommer Växjö Ventilation att gå in i era lägenheter och utföra en ventilationsbesiktning.

Södra Långgatan 13, Gislaved
Fönsterbyte börjar onsdag 27 februari - Vi startar varje fönsterbyte med att kontrollera att det är fritt framför fönster i er lägenhet.
T ex. så måste vi ha fritt på balkongen då vi kommer att ta in fönster den vägen.
Om det inte är undanplockat när arbetet börjar kommer hyresvärden att behöva vidta åtgärder.

Gärdesvägen & Karlsrovägen, Skeppshult
Vi kommer med hjälp av våra entreprenörer byta takpannor på samtliga hus samt tvätta och behandla garagetaken.
Markarbete med ny beläggning på garageuppfarter och gångar kommer också att utföras. Arbetet med taken påbörjas vecka 17 och övriga arbeten kommer ske fortlöpande därefter.