Vision & Affärsidé

 

Vår vision...

 

 


 

 


 

 

Vår Affärsidé:

Tillsammans och med kunden i focus erbjuder vi trygga och attraktiva boenden som möter hyresgästernas krav på god service till
konkurrenskraftiga hyror och ett varierande boende i hela kommunen.

Förvaltning och utveckling av bostäder samt lokaler sker så vi långsiktigt värnar miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Förvaltning av verksamhetslokaler sker på flexibelt och kostnadseffektivt sätt.

Genom att...

Boendeservice: Vi är lyhörda för hyresgästernas behov och genom våra team och engagerad personal ger vi hyresgästerna hög service och trygghet i sitt boende

Digitalisering: genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi erbjuda ytterligare möjligheter för hyresgästerna för att underlätta vardagen. Det ger också möjlighet till verksamhetsutveckling.

Hållbara boenden som bidrar till hållbar utveckling för hela Gislaveds kommun: vid förvaltning, utveckling och nyproduktion av bostäder och lokaler väljer vi de alternativt...

som långsiktigt värnar miljön och bidrar till en hållbar utveckling. Aktivt arbete med våra utemiljöer bidrar till ökad trygghet, attraktivitet och trivsel för våra hyresgäster och besökare.

Långsiktighet: varje beslut grundar sig i en affärsmässighet och att vi använder effektiv och minskad resursanvändning för framtida generationer. Genom kompetensutveckling av våra medarbetare håller vi oss uppdaterade om vad som händer i vår bransch och i vår omvärld.

  

 


 

Vår värdegrund

På Gislavedshus anser vi att jämställdhet och mångfald bidrar till vår verksamhetsutveckling.

Mötet mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter ger upphov till kreativa tankar och idéer och samspelet kan utveckla såväl vår verksamhet som våra medarbetare.

Vi tycker att
* Mångfald är en styrka och vi värdesätter olikheter
* Vårt företag är en arbetsplats som alla kan känna stolthet över
* Gislavedshus ska vara ett attraktivt alternativ när kvinnor och män med olika bakgrund och erfarenheter väljer arbetsplats och arbetsgivare.
* Vår arbetsplats ska vara fria från trakasserier och diskriminering.