Verksamhets/Miljöpolicy

           

  AB Gislavedshus ska verka för att ge alla kunder rätt kvalité genom att:

* arbeta efter affärsmässiga principer med ett samhällsansvar

* vara lyhörda för kunders synpunkter och ge god kundvård

* leva upp till lagstiftning och branschkrav

* vara en attraktiv och säker arbetsplats

* vara miljömedvetna, resurshushålla och inneha hög social kompetens 

* vara långsiktigt lönsamma

* ställa krav på personalen, konsulter, entreprenörer, leverantörer och kunder

* ständigt förbättra verksamheten

* öppet rapportera om verksamheten

Gislaved den 13 december 2010

 

 

Aktuellt

AB Gislavedshus
Torggatan 3A
Gislaved
Tel: 0371-56 67 00
Fax: 0371-56 67 97
Jour: 010 - 470 51 84
Mail: gislavedshus@gislavedshus.se