Om företaget

Bildat: September 1949
Ägare: Gislaveds kommun 100 %
Aktiekapital: 8,25 miljoner
Omsättning: 163 miljoner 2017
Balansomslutning: 645 miljoner 2017
Antal lägenheter: 2.284 st
Antal lokaler: 132 st
Total uthyrningsbar yta:
- varav bostäder: 
- lokaler:
166.795 m2 
150.028 m2 
16.767m2
Antal anställda: 36 st (33,8 st årsarbetare)
Omsättning/årsanst: 4,5 miljoner 2017
Antal boende: Ca 4.000 av kommunens 29.000 invånare (ca 15 %)
Upplåtelseform av lägenheterna: Hyresrätt
Certifieringar:
Miljö enl. ISO 14001:2004
Kvalitet enl. 9001:2008
Arbetsmiljö enl AFS 2001:1

Aktuellt

AB Gislavedshus
Torggatan 3A
Gislaved
Tel: 0371-56 67 00
Fax: 0371-56 67 97
Jour: 010 - 470 51 84
Mail: gislavedshus@gislavedshus.se