Värme & ventilation

Temperatur i lägenheten...

Som hyresgäst har du alltid rätt att kräva en lägsta temperatur på 18 grader, enligt Folkhälsomyndigheten, men vi på Gislavedshus har som mål att alla lägenheter ska hålla en temperatur på 20-21 grader inomhus. 

Under riktigt kalla vintrar eller köldknäppar kan du tillfälligt få acceptera lägre temperaturer än Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Vårt värmesystem arbetar automatiskt, det innebär att utomhustemperaturen styr.
När det blir kallt ute går värmen på. Ju kallare det är ute desto varmare vatten skickas till elementen.

Under våren och hösten som har kalla nätter och varmare dagar kan det ibland ta ett tag innan systemet hittar rätt balans.

Under sommaren kan innetemperaturen ligga uppemot 25°C. När temperaturen under hösten sjunker till ca 21°C, innan värmen startas, kan det upplevas som kallt i lägenheten eftersom du upplever en förändring.

Skulle termostaten visa lägre än 20°C kan du kontrollera följande:

Att lägenheten är korrekt möblerad, att ställa stora tunga möbler som soffa och säng framför elementet stör termostaten.

Att det inte hänger tunga gardiner över termostaten, den kan då känna av att det är högre värme i rummet än vad det är och så av värmen för tidigt.

Att inte öppna fönster för att värda under för lång tid, gör det hellre ordentligt en kort stund. Sedan får man räkna med att det kan ta ett tag innan värmen stiger igen.

Är elementet kallt nedtill men varmt upptill? Det är helt i sin ordning. Det varma vattnet strömmar in i elementet som hindrar det varma vattnet från att cirkulera, gör i så fall en felanmälan.

Det är viktigt att klä sig efter temperatur. Då många av våra hus är äldre och har ett mer omodernt klimatskal är uppevelsetemperaturen lägre än vad termostaten visar. Även aktivitetsnivå, lufthastighet, luftens fukthalt och hur mycket kläder man har på sig spelar roll för hur man upplever värme.

Har du försökt att åtgärda så mycket av ovanstående saker själv och det fortfarande skulle vara under 20°C så gör du en felanmälan till kundtjänst.

Är din lägenhet varm under sommaren?

Under mycket varma sommardagar bör fönster, persienner, gardiner och balkongdörrar vara stängda/fördragna.
Att vädra ut lägenheten görs istället på natten, när det är svalare ute. Efter en tid med mycket värme kommer utetemperaturen ändå in genom väggar, fönster och via ventilationen, och det kan bli problem under värmeböljor när temperaturen inte sjunker på nätterna utan ligger kvar på cirka 20 grader.

I många av våra områden loggar vi temperaturen i lägenheten och kundtjänst kan logga in och titta på hur temperaturen ser ut i just din lägenhet.

Under höst och vinter tillbringar vi oftast mer tid inne i bostaden än under sommartid, varför det blir än viktigare med ett behagligt inomhusklimat. Men trilla inte i fallgropen och stäng tilluftsventiler i tron att det då blir varmare.
Det enda som händer är att luften i lägenheten blir dålig och instängd. Du riskerar dessutom att få in ovälkomna lukter som matos och röklukt från grannen. 

Ventilen ska alltid stå lite öppen, även under vintern. Ventilerna ska inte tätas efter som det hindrar luften från att komma i och sätter ventilationssystemet ur spel. Luften som kommer in är viktig för att du ska få ett bra inomhusklimat och hjälper dessutom till att sprida värmen från elementet ut i rummet. Den använda luften försvinner sedan ut i köket och badrummet där den sugs ut. För ett fräscht inomhusklimat är det lika viktigt att få in ny luft som att få ut gammal. 

Passivhus
Att bo i ett passivhus är egentligen som att bo i vilket annat hus som helst. Skillnaden är att du i ett passivhus medverkar till att påverka klimatutvecklingen på ett positivt sätt.

Passivhustekniken innebär välisolerade väggar, ett tätt klimatskal, energieffektiva fönster och värmeväxlad ventilation som tillsammans verkar för att betydligt minska byggnadens värmeförlust. Ett klimatsmart passivhus leder till minskade utsläpp av växthusgaser och hjälper till att bevara naturresurserna för kommande generationer.

Dessutom får du extra god komfort inomhus; en bullerfri miljö med bra luft, utan drag. Och när du medvetet använder passivhustekniken på det mest energieffektiva sättet kan du också minska dina boendekostnader väsentligt.

Vad kan jag som hyresgäst göra för att få en så behaglig temperatur som möjligt i lägenheten? 

Under de allra flesta dagar på året hålls innetemperaturen uppe tack vare den värme som utvinns av hushållsapparater, belysningar, solinstrålning och din kroppsvärme. När detta inte räcker finns ett elbatteri installerat i ventilationsaggregatet som hjälper till. I lägenheten finns ett reglage där du som hyresgäst kan reglera temperaturen. Den el som behövs för uppvärmning av din lägenhet debiteras separat på din hyresavi.

Sänk dina driftskostnader samtidigt som du förbättrar vår miljö!

Tack vare att du bor i lägenhet med passivhusteknik använder du betydligt mindre energi och spar mer på miljön än vad du skulle gjort om du istället bott i en vanlig lägenhet. 

 


 

Ventilation...

Tilluftsventilerna ska ALLTID vara öppna för god luftcirkulation, de gör även att värmen sprider sig bättre.
Blockera därför inte ventiler, då försämras inomhusklimatet.

God skötsel av ventilationssystem undviker även problem med fukt och mögel i fastigheten.
Ventilationssystemet ska föra in tillräcklig mängd frisk luft och ventilera bort lukt och eventuella föroreningar.

För bästa inomhusklimat ska alla ventiler hållas öppna så att luften hela tiden kan cirkulera.

Tips!

Rengör även filtret i kökskåpan, det sätts lätt igen av matos.

Så här går ventilationen till...
I vardagsrum och sovrum kommer tilluften in via takventiler eller fönsterventiler.
Luften förflyttar sig till kök och toalett, där luften sedan ventileras ut via frånluft eller självdrag.

Om en hyresgäst ändrar, täpper igen eller på annat sätt påverkar ventilationen så att skador i lägenheten uppstår kan man bli ersättningsskyldig för reparationer.