Utemiljö

Utemiljöer...

är en viktig del av ditt boende. Här kan du träffa och umgås med dina grannar och vänner. För att kunna njuta av utemiljön så mycket som möjligt är det givetvis viktigt att den sköts på ett bra sätt. Utemiljöer ska vara vackra, funktionella och trygga.

Våra utemiljöer ska givetvis vara fullt tillgängliga för er som boende men även för till exempel utryckningsfordon. Därför ska snöröjning och halkbekämpning utföras så att det går att komma fram dit man ska. Trafikmiljön på våra innergårdar är också viktig för att de som bor där ska trivas. Gång- och cykelbanor och innergårdar ska därför i möjligaste mån vara bilfria.

Vår
Snön smälter sakta bort och vi börjar känna av solens värme igen. När snön är borta påbörjar vi arbetet med grusupptagning efter vinterns halkbekämpning, detta brukar att ske i slutet av mars eller början av april. Vi återställer gräsmattor och kantsten som tagit skada av vinterns plogning och en del träd och buskar beskärs. Utemöblerna ställs på plats och vi planterar såklart vårblommor i både urnor och land.

Sommar
Naturen står i full blom och våra fastighetsskötare är i full gång med att klippa gräs och hålla fint i rabatterna. Under sommaren förstärks vårt team med sommararbetare och säsongsarbetare vilket alltid är ett välkommet tillskott hos oss. Sommaren är utemiljöns högsäsong, speciellt när vädret blir gynnsamt för växtligheten. Vid en riktigt varm sommar måste vi bevattna land och nyplanterade träd etc. Även på sommaren ska du kunna njuta av blommor på ditt område och vi planterar om i våra land och urnor med sommarblommor.

Höst
När löven faller fokuserar fastighetsskötarna sig på att beskära träd och klippa våra buskar och häckar. Sommarblommorna har gjort sitt och nu påbörjas istället planering av ljung och höstväxter.  

Vinter
Då kämpar våra fastighetsskötare med att göra snö- och halkfritt på våra områden så snabbt och smidigt som möjligt.

Vi vill att alla hjälps åt att hålla rent på våra områden!
Var rädd om våra planteringar.
Förvara cyklarna på angivna platser.
Föräldrar ansvarar för sina barn samt att leksaker städas undan vid kvällen.
Felanmäl brister på lekredskap, belysning eller skadegörelse till oss på kundtjänst - telefon: 0371-56 67 00.