Så här säger du upp din lägenhet...

Vid uppsägning av sin lägenhet har man enligt lag - 3 månaders uppsägningstid från kommande månadsskifte.
Undantag är vid dödsfall - endast 1 månads uppsägningstid.

Exempel: Alltså säger man upp lägenheten den 4 september så börjar uppsägningen att räknas från den sista september och fram tre månader. Vilket innebär att man har lägenheten fram till och med den sista december i detta fall.

I vissa fall kan nästa hyresgäst ta lägenheten tidigare och då får nuvarande hyresgäst och kommande hyresgäst göra upp detta med varandra samt sedan meddela oss på Gislavedshus.

Steg nr 1:
Uppsägningen görs skriftligt antingen genom att lämna in eller skicka in ditt kontrakt till kundtjänst.
OBS! Är ni två personer som står på hyreskontraktet måste båda skriva under uppsägningen.

När vi mottagit din uppsägning kommer du att få en bekräftelse på uppsägningen.

Steg nr 2:
Du som hyresgäst ska omgående efter bekräftad uppsägning kontakta förvaltaren på just ditt område för att han ska göra en förbesiktning av din lägenhet - detta är INTE en städbesiktning utan en förtitt på om lägenheten behöver renoveras innan en ny hyresgäst kan flytta in.

Besiktningsmannen kontrollerar vilket skick det är på tapeter; målning, tak och golv, utrustning i kök, toalett och badrum och så vidare.

Du är ansvarig för att all utrustning som tillhör lägenheten (dörrar, badkar, hatthyllor, gardinbeslag osv.) finns i lägenheten vid besiktningen.

Ibland händer det att skador missas att noteras vid besiktningen då den görs möblerad. Det innebär att nya besiktningsanmärkningar kan tilläggas på besiktningsprotokollet om den nya hyresgästen gör oss uppmärksamma på skador som inte står med i protokollet.

Normalt slitage – okej!
Ett visst slitage blir det på lägenheten under boendetiden – stå kallat normalt slitage. Det ska inte hyresgästen stå för.

Övriga skador som uppstått kan Gislavedshus ha rätt att ta betalt för. Att det till exempel är ritat på väggarna är inte normalt slitage och Gislavedshus har rätt att ta ut ersättning för ommålning. Då görs det ett åldersavdrag så att hyresgästen inte behöver betala för den standardförbättring som blir med helt nya tapeter.

Steg nr 3:
Visning av lägenheten
Du som avflyttande hyresgäst måste visa lägenheten för den som får erbjudande om att flytta in efter er. Visa även tvättstuga, förråd och soprum. Normalt är det en person som får möjlighet att titta på lägenheten, skulle denna inte tacka ja till erbjudandet efter visningen kommer ytterligare personer få möjlighet att titta på lägenheten. Du måste vara beredd att visa lägenheten tills dess att vi har hittat en ny hyresgäst.

 

 

 

 

Dags att flytta?

Vi hoppas att du har trivts i din lägenhet och med oss som hyresvärd.
Nu vill vi att du ska tänkta på att lämna lägenheten i gott skick, så att den som ska ta över också kan få en bra start.
När man flyttar är det mycket att tänka på. Därför har vi samlat viktig information här.  Lycka till med ditt nya boende.

Städning
Nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning. Alla utrymmen ska städas, inklusive balkong, förråd och eventuellt garage. 

Vart lämnar jag nycklarna?
Nycklar, nyckelbrickor, tvättaggar/tvättcylindrar, entrétaggar samt postboxnycklar lämnas hos kundtjänst på Torggatan 3, Gislaved senast kl. 11.30 den dag hyreskontraktet slutar att gälla – om inget annat har avtalats med den som flyttar in i lägenheten och hyresvärden samtycker. Om denna dagen infaller på en lördag, söndag eller allmän helgdag är du välkommen att lämna dina nycklar nästkommande vardag kl. 11.30.

Nycklar
Du är ansvarig för att återlämna samtliga nycklar, även efterbeställda, när du flyttar. Saknas någon nyckel kommer du att bli debiterad för låsbyte där det behövs för att säkerställa säkerheten för den kommande hyresgästen. Glöm inte att lämna in, om du har, tvättag, bokningscylinder med nycklar, postboxnycklar och p-tillstånd.

Autogiro
Ditt autogiro avslutas automatiskt när du flyttar från oss. Om du byter lägenhet inom vårt bestånd kommer ditt autogiro kopplas till din nya lägenhet automatiskt.

El
Avläsning av elmätare görs automatiskt då Gislavedshus meddelar elleverantören om avflyttningen.

Om du har IMD, Individuell mätning och debitering, kommer du som har detta att få en slutfaktura av din mätning månaden efter du har flyttat ut ur din lägenhet.

Hemförsäkring
Kom ihåg att meddela ditt försäkringsbolag att du flyttar

Telefon och internet
När du flyttar måste du anmäla flytt av ditt telefon- och internetabonnemang.
Kontakta dina leverantörer för mer information.

Adressändring 

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress.
Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten.
Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. 
Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring.

Skatteverket - klicka här!

Svenska adressändring - klicka här!

Fullmakt för dödsbodelägare - klicka här!

 

 

Checklista här!