Parkering & Förvaring

Garage...

Garage finns att hyra på många av våra områden - se här vilka som är lediga just nu!

Dessa får endast användas som förvaring av fordon, inte som förråd eller verkstad.
Reparationer av fordon får ej utföras i garaget.

 

 

 

 

 


 

Husvagn & Husbil...

Det är inte tillåtet att parkera husvagn, husbil, släpkärra eller trailer på våra parkeringsplatser är avsedda för bilar.
Kontakta områdeschef vid behov av parkeringsplats under sommarhalvåret då vi har vissa platser att disponera.

 

 

 

 

 


 

Parkering/fordonstrafik...

Våra områden ska vara bilfria och på samtliga bostadsområden finns fria parkeringsplatser för fastighetens hyresgäster. Flera  fastigheter har garage/carport med eller utan motorvärmare att hyra.

Parkering är endast tillåtet på markerade P-plats, avställda ej fungerande fordon får ej uppta plats.
Det är inte tillåtet att reparera eller tvätta motorfordon på våra områden.
Angående laddstolpar vänligen kontakta områdeschefen.

På de områden där det finns förbudsskyltar och bom, kan ni  tillfälligt låna ett parkeringsbevis och bomnyckel hos vår kundtjänst, t ex. vid flytt. Felparkerade bilar bötfälls av Securitas.

 

 


 

Förråd...

Samtliga lägenheter har tillgång till ett eller flera förråd. Förråden är uppmärkta med ditt lägenhetsnr - till de flesta förråden får du själv ordna ett hänglås. Våra nya hus ingår hänglås till förrådet - dessa ska sitta kvar vid ev flytt annars debiteras ni.

Tips!
Förvara inte stöldbegärlig egendom i förrådet!
Tänk på att fuktkänsligt material kan ta skada i kallförråd.

Du har samma skötselplikt i förrådet som i lägenheten. Det är inte tillåtet att installera kyl eller frys i förrådet.

Hittar du inte ditt förråd - kontakta din fastighetsskötare alt kundtjänst så hjälper vi dig!

 

 

 

 


 

Cykel...

Cyklar får inte ställas i trapphuset. Tänk på att trapphuset är en utrymningsväg vid eventuell brand.
Det är därför förbjudet enligt lag att förvara cyklar eller annat i trapphuset.
I många av våra hus finns cykelrum eller cykelgarage där du kan ställa cykeln.
Glöm inte ta med din cykel när du flyttar eller att slänga den om den är obrukbar, platsen måste finnas för de cyklar som används av de boende hyresgästerna. 

 

 


 

Barnvagnar...

Barnvagnar får inte ställas i trapphuset då de är en brandrisk samt att trapphuset är en utrymningsväg vid en eventuell brand. I vissa trapphus finns avsedd plats för barnvagnar, saknas detta ska barnvagn förvaras i lägenhet eller eget förråd.