Pågående Arbete & Renovering

Nedan listar vi pågående arbete som vi har skickat ut som information till de hyresgäster som är berörda - är det så att man inte ger oss tillåtelse att använda huvudnyckel för att gå in i er lägenhet så vänligen kontakta
Kundtjänst på telefon 0371-56 67 00 alt. email gislavedshus@gislavedshus.se

 

Trasten & Henja området, Gislaved
Räddningstjänsten i Gislaved & Gnosjö kommer att göra hembesök i era lägenheter för att kontrollera brandskydd och vad som är viktigt att tänka på vid brand. Vid behov av batteri eller ny brandvarnare vänligen kontakta oss på Gislavedshus så ombesörjer vi detta.

 

Stationsallén 5A-B & 7-9, Gislaved
Köpmansgatan 1B, Gislaved
Ängsgatan 6-8, Gislaved
Vi jobbar med att förbättra parkeringen - detta bidrar till begränsad framkomlighet och färre platser at parkera under arbetet som kommer pågå några veckor framåt.

Gärdesvägen & Karlsrovägen, Skeppshult
Vi kommer med hjälp av våra entreprenörer byta takpannor på samtliga hus samt tvätta och behandla garagetaken.
Markarbete med ny beläggning på garageuppfarter och gångar kommer också att utföras. Arbetet med taken påbörjas vecka 17 och övriga arbeten kommer ske fortlöpande därefter.